01333733000 - 09112306298
رشت ، بلوار انصاری ، کوچه حسینی
info@ammlak.ir

وبلاگ

قوانین شارژ ساختمان
۸/مرداد/۱۳۹۷

قوانین شارژ ساختمان

قوانین شارژ ساختمان همه باید قوانین شارژ ساختمان را بدانند! با این که بیش از پنجاه سال از ورود آپارتمان به ایران می‌گذرد، به نظر می‌رسد که هنوز ایرانیان نتوانسته‌اند با این نوع سبک زندگی...
ادامه مطلب