محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن ملک

در قراردادهای رهن کامل ابتدا باید مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرد؛ به این صورت که هر یک میلیون تومان رهن در ۳۰ ضرب می‌شود. سپس ۲۵ درصد عدد به دست آمده و ۹ درصد مالیات آن به عنوان حق کمیسیون به مشاور املاک پرداخت می‌‏شود.

مثال نحوه محاسبه حق کمیسیون رهن ملک

به طور مثال اگر مبلغ رهن کامل ملکی ۷۰ میلیون تومان باشد، حق کمیسیون بنگاه املاک به شکل زیر محاسبه می‏شود:

تبدیل رهن به اجاره تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ * ۷۰

مبلغ اجاره ضربدر ۲۵ درصد تومان ۵۲۵,۰۰۰ = ۰٫۲۵ * ۲,۱۰۰,۰۰۰

حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیات تومان ۴۷,۲۵۰ = ۰٫۰۹ * ۵۲۵,۰۰۰

جمع حق کمیسیون با مالیات تومان ۵۷۲,۲۵۰ = ۴۷,۲۵۰ + ۵۲۵,۰۰۰

سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه تومان ۵۷۲,۲۵۰