محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن و اجاره ملک

در صورتی که در اجاره نامه علاوه بر رهن مبلغی به عنوان اجاره نیز تعیین شده باشد، ابتدا باید میزان رهن را به اجاره تبدیل کرد. سپس عدد آن را با اجاره بها ماهیانه تعیین شده در قرارداد جمع بست. ۲۵ درصد عدد به دست آمده حق کمیسیون بنگاه است که باید به آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه کرد.

مثال نحوه محاسبه حق کمیسیون رهن و اجاره ملک

مثلا اگر در قرارداد مبلغ ۲۰ میلیون تومان رهن و ۱ میلیون تومان اجاره بها نوشته شده باشد؛ حق کمیسیون مشاور املاک به شکل زیر محاسبه می‌شود:

تبدیل رهن به اجاره تومان ۶۰۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ * ۲۰

جمع رهن تبدیل شده با اجاره بها تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ = ۶۰۰,۰۰۰ + ۱,۰۰۰,۰۰۰

عدد به دست آمده ضربدر ۲۵ درصد تومان ۴۰۰,۰۰۰ = ۰٫۲۵ * ۱,۶۰۰,۰۰۰

حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیات تومان ۳۶,۰۰۰ = ۰٫۰۹ * ۴۰۰,۰۰۰

جمع حق کمیسیون با مالیات تومان ۴۳۶,۰۰۰ = ۳۶,۰۰۰ + ۴۰۰,۰۰۰

سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک تومان ۴۳۶,۰۰۰